» 
» 


Logo Datasamarbeid 200 Logo Verdii enkel logo

Datasamarbeid AS er eit konsulentselskap som driv med support og service på Visma produkt
samt ulike integrasjonsløysingar til/frå Visma Business.

I tillegg driv vi også drift og support på nettverksserverar og sal av servarar, nettverksprodukt og programvarelisensar.

Datasamarbeid as er medlem i Verdii gruppa.
Denne gruppa består av SicoData i Stryn, Verdii Aalesund (tidlegare Sekureco) i Ålesund og Datasamarbeid i Ørsta.

Verdii er Visma Certified Partner og i vårt samarbeid vil vi være ein betydeleg aktør med våre 8 konsulentar.
Vårt mål er å dekke heile produktportefølgja frå Visma, og bistå bedrifter i rådgivning, konsulent, kurs og support.